1643903814247_Virve-Nyman-og.gif

Tai­tei­li­jayh­dis­tys Tapaus ry

Mo­ni­puo­li­nen ja ak­tii­vi­nen tai­tei­li­jayh­tei­sö
Tapanilan Tehtaan tiloissa.

Helsingin Tapanilassa toimiva Taiteilijayhdistys Tapaus ry perustettiin tammikuussa 2002. Vuonna 2022 yhdistys viettää siis 20-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vi­ään. Koko olemassaolonsa ajan Tapaus on toiminut samoissa Tapanilan vanhasta tehdaskiinteistöstä vuokraamissaan tiloissa – kätevästi Tapanilan aseman vieressä.


Tapaus vuokraa työtiloja luovien alojen tekijöille. Tiloissa työskentelee lähes neljäkymmentä kuvataiteen ammattilaista ja harrastajaa; taidemaalareita, valokuvaajia, taidegraafikoita, käsityöläisiä ja graafisia suunnittelijoita. Yhdistyksen jäseneksi pääsee vuokraamalla työtilan.


Tapauksen tiloista löytyy useita erillisiä, eri kokoisia työhuoneita sekä grafiikanpaja, jossa on vuokrattavana kuusi työpöytäpistettä.


1643986351473_Tapaus_ovi-me.jpg

Ta­pah­tu­mia, näyt­te­lyi­tä
ja avoimia ovia

Ak­tii­vi­se­na toimijana ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä­nä Tai­tei­li­jayh­dis­tys Tapaus on vuosien varrella lu­nas­ta­nut paikkansa tärkeänä kult­tuu­ri­te­ki­jä­nä Tapanilan alueella.

Tapaus har­joit­taa tiivistä yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten yh­dis­tys­ten ja yritysten – kuten Tapanilan Tehtaan Toimijat, Tapanila-seura sekä Galleria Viileä Punainen – kanssa.

Tapaus osal­lis­tuu vuo­sit­tain eri­lai­siin Ta­pa­ni­las­sa jär­jes­tet­tä­viin ta­pah­tu­miin ja järjestää itse avoimien ovien päiviä, jolloin yleisö saa tulla tutus­tu­maan tai­tei­li­ja­työ­huo­nei­siin ja yh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Omassa näyt­te­ly­ti­las­sa, Ateljee Ta­pauk­ses­sa, jäsenet jär­jes­tä­vät myös omia näyt­te­lyi­tään

Ajan­koh­tais­ta

1643982858871_Heikki%20Ahola-me.jpg

Vapaat työtilat


Tällä hetkellä ei ole vapaita työtiloja.


Lue lisää >

1643984848036_myyj%C3%A4iset-me.jpg

Tapahtumat


Juhlanäyttely avautuu 29.10.2022.


Lue lisää >

1643985093224_rakennus-me.jpg

Yhteystiedot


Taiteilijayhdistys Tapaus ry sijaitsee Helsingin Tapanilassa.


Lue lisää >

© 2022 Taiteilijayhdistys Tapaus ry. Kaikki oikeudet pidätetään.